Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Konačni rezultati postupka odabira - Administratori – Digitalno radno mjesto, uredska automatizacija i mobilno računalstvo

Konačni rezultati postupka odabira - Administratori – Digitalno radno mjesto, uredska automatizacija i mobilno računalstvo

Objava rezultata centra za procjenu i konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata: 19/07/2021

Broj kandidata na popisu uspješnih kandidata: 12

Najmanji ukupni broj bodova: 81​

Popis uspješnih kandidata objavit će se na našim internetskim stranicama otprilike mjesec dana nakon objave konačnih rezultata natječaja u EPSO računima kandidata.

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 02/08/2021 - 16:51
Datum zadnjeg ažuriranja : 02/08/2021 - 16:51