Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Konečné výsledky výberového konania - Administrátori – Digitálne pracovisko, automatizácia administratívy a mobilné výpočtové technológie

Konečné výsledky výberového konania - Administrátori – Digitálne pracovisko, automatizácia administratívy a mobilné výpočtové technológie

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 19/07/2021

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 12

Minimálny počet bodov: 81​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Referencia: 
Dátum publikovania : 02/08/2021 - 16:51
Dátum aktualizácie : 02/08/2021 - 16:51