Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Poziv na međutest - Tajnici

Poziv na međutest - Tajnici

Objava rezultata računalnih testova s višestrukim izborom odgovora u EPSO računu kandidata: 30/07/2021

Broj kandidata koji će biti pozvani na međutest: 1293

Nema donjeg praga. Svi kandidati koji su položili test (testove) bit će pozvani na međutest.

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 04/08/2021 - 16:39
Datum zadnjeg ažuriranja : 25/08/2021 - 18:38