Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Zaproszenie na test pośredni - Pracownicy sekretariatu

Zaproszenie na test pośredni - Pracownicy sekretariatu

Publikacja wyników komputerowych testów wielokrotnego wyboru na kontach EPSO kandydatów: 30/07/2021

Liczba kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na test pośredni: 1293

Brak wymaganej minimalnej liczby punktów – wszyscy kandydaci, którzy zdali test(y), zostaną zaproszeni na test pośredni.

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 04/08/2021 - 16:39
Data aktualizacji : 25/08/2021 - 18:38