Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Kallelse till mellanprovet - Sekreterare

Kallelse till mellanprovet - Sekreterare

Resultaten av de datorbaserade proven med flervalsfrågor publiceras i de sökandes Epsokonto: 30/07/2021

Antal sökande som kallas till mellanprovet: 1293

Inga poängkrav – Alla sökande som klarade provet/proven kallas till mellanprovet.

Publicerat den : 04/08/2021 - 16:39
Senaste uppdatering : 25/08/2021 - 18:38