Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за междинния тест - Секретари

Покана за междинния тест - Секретари

Публикуване на резултатите от тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, в EPSO профилите на кандидатите: 30/07/2021

Брой на кандидатите, които ще бъдат поканени на междинния тест: 1026

Минимален брой точки, необходими на тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, за да бъдете поканени на междинния тест: 53​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 04/08/2021 - 16:40
Дата на актуализацията : 25/08/2021 - 18:38