Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση για συμμετοχή στην ενδιάμεση δοκιμασία - Γραμματείς

Πρόσκληση για συμμετοχή στην ενδιάμεση δοκιμασία - Γραμματείς

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των δοκιμασιών με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στον λογαριασμό EPSO των υποψηφίων: 30/07/2021

Αριθμός υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν στην ενδιάμεση δοκιμασία: 1026

Ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται στις δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για την πρόσκληση για συμμετοχή στην ενδιάμεση δοκιμασία: 53​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 04/08/2021 - 16:40
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 25/08/2021 - 18:38