Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Zaproszenie na test pośredni - Pracownicy sekretariatu

Zaproszenie na test pośredni - Pracownicy sekretariatu

Publikacja wyników komputerowych testów wielokrotnego wyboru na kontach EPSO kandydatów: 30/07/2021

Liczba kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na test pośredni: 1026

Minimalna liczba punktów, jaką trzeba zdobyć w komputerowych testach wielokrotnego wyboru, aby zostać zaproszonym na test pośredni: 53​

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 04/08/2021 - 16:40
Data aktualizacji : 25/08/2021 - 18:38