Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Kallelse till mellanprovet - Sekreterare

Kallelse till mellanprovet - Sekreterare

Resultaten av de datorbaserade proven med flervalsfrågor publiceras i de sökandes Epsokonto: 30/07/2021

Antal sökande som kallas till mellanprovet: 1026

Antal poäng som krävs i proven med flervalsfrågor för att kallas till mellanprovet: 53​

Publicerat den : 04/08/2021 - 16:40
Senaste uppdatering : 25/08/2021 - 18:38