Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής - Βοηθοί – Υποδομή ΤΠ και υπολογιστικό νέφος

Τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής - Βοηθοί – Υποδομή ΤΠ και υπολογιστικό νέφος

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 01/09/2021

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 31

Ελάχιστη βαθμολογία: 74​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 02/09/2021 - 12:18
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 02/09/2021 - 12:18