Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за междинния тест

Покана за междинния тест

Публикуване на резултатите от тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, в EPSO профилите на кандидатите: 20/07/2021

Брой на кандидатите, които ще бъдат поканени на междинния тест: 3064

Няма минимален резултат – всички кандидати, които са издържали теста(тестовете), ще бъдат поканени на междинния тест.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 13/09/2021 - 11:20
Дата на актуализацията : 13/09/2021 - 11:32