Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση για συμμετοχή στην ενδιάμεση δοκιμασία

Πρόσκληση για συμμετοχή στην ενδιάμεση δοκιμασία

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των δοκιμασιών με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στον λογαριασμό EPSO των υποψηφίων: 20/07/2021

Αριθμός υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν στην ενδιάμεση δοκιμασία: 3064

Χωρίς ελάχιστη βαθμολογία — Όλοι οι υποψήφιοι και όλες οι υποψήφιες που πέρασαν με επιτυχία τη δοκιμασία / τις δοκιμασίες θα κληθούν να συμμετάσχουν στην ενδιάμεση δοκιμασία.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 13/09/2021 - 11:20
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 13/09/2021 - 11:32