Poziv na međutest

Objava rezultata računalnih testova s višestrukim izborom odgovora u EPSO računu kandidata: 20/07/2021

Broj kandidata koji će biti pozvani na međutest: 3064

Nema donjeg praga. Svi kandidati koji su položili test (testove) bit će pozvani na međutest.

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 13/09/2021 - 11:20
Datum zadnjeg ažuriranja : 13/09/2021 - 11:32