Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Zaproszenie na test pośredni

Zaproszenie na test pośredni

Publikacja wyników komputerowych testów wielokrotnego wyboru na kontach EPSO kandydatów: 20/07/2021

Liczba kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na test pośredni: 3064

Brak wymaganej minimalnej liczby punktów – wszyscy kandydaci, którzy zdali test(y), zostaną zaproszeni na test pośredni.

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 13/09/2021 - 11:20
Data aktualizacji : 13/09/2021 - 11:32