Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Kallelse till mellanprovet

Kallelse till mellanprovet

Resultaten av de datorbaserade proven med flervalsfrågor publiceras i de sökandes Epsokonto: 20/07/2021

Antal sökande som kallas till mellanprovet: 3064

Inga poängkrav – Alla sökande som klarade provet/proven kallas till mellanprovet.

Referens: 
Publicerat den : 13/09/2021 - 11:20
Senaste uppdatering : 13/09/2021 - 11:32