Начало > Възможности за работа > Новини > Работата по казус е отложена

Работата по казус е отложена

EPSO реши да отложи работата по казус след значителни технически проблеми, възникнали по време на неотдавнашен подобен тест. След като проблемите бъдат решени и бъде потвърдена нова дата на теста, кандидатите ще бъдат уведомени чрез своя EPSO профил най-малко 3 седмици предварително.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 15/09/2021 - 11:18
Дата на актуализацията : 20/09/2021 - 17:37