Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > ”Case”-övningen är uppskjuten

”Case”-övningen är uppskjuten

Epso har beslutat sig för att skjuta upp ”case”-övningen till följd av stora tekniska problem i samband med ett liknande prov nyligen. Så fort som de tekniska problem är lösta och ett nytt provdatum har fastställts kommer de sökande att minst tre veckor i förväg meddelas via sitt Epso-konto.

Referens: 
Publicerat den : 15/09/2021 - 11:18
Senaste uppdatering : 20/09/2021 - 17:37