Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie - Inšpektori jadrovej bezpečnosti

Členovia výberovej komisie - Inšpektori jadrovej bezpečnosti

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

AHBE Martin

Zastupujúci predseda

HIJMAN Remko

Členovia

ACCARDI Vittorio
BILANCIA Gianmarco
CANADELL BOFARULL Valenti
CHARPENTIER Christelle
COULAND Marc
DELLABATE Livio
FETTAH Nadia
GULEC Cem
HILL Christoph
KRAIEM Monia
MARIE Yannick
RIPPLINGER Stefan
ROCHA João
RUCKA Lukas
SIMONELLI Federica
VANOUDEWATER Sebastien

Zastupujúci členovia

N/A

Referencia: 
Dátum publikovania : 29/09/2021 - 10:55
Dátum aktualizácie : 29/09/2021 - 10:55