Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar - Kärnkraftsinspektörer

Uttagningskommitténs medlemmar - Kärnkraftsinspektörer

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

AHBE Martin

Ställföreträdande ordförande

HIJMAN Remko

Medlemmar

ACCARDI Vittorio

BILANCIA Gianmarco

CANADELL BOFARULL Valenti

CHARPENTIER Christelle

COULAND Marc

DELLABATE Livio

FETTAH Nadia

GULEC Cem

HILL Christoph

KRAIEM Monia

MARIE Yannick

RIPPLINGER Stefan

ROCHA João

RUCKA Lukas

SIMONELLI Federica

VANOUDEWATER Sebastien

Ställföreträdande medlemmar

N/A

Referens: 
Publicerat den : 29/09/2021 - 10:55
Senaste uppdatering : 29/09/2021 - 10:55