Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от процедурата за подбор - Администратори — Анализ на данни и наука за данните

Окончателни резултати от процедурата за подбор - Администратори — Анализ на данни и наука за данните

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 01/10/2021

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 45

Минимален резултат: 69​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 04/10/2021 - 15:55
Дата на актуализацията : 04/10/2021 - 15:59