Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής - Διοικητικοί υπάλληλοι – Ανάλυση δεδομένων και Επιστήμη δεδομένων

Τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής - Διοικητικοί υπάλληλοι – Ανάλυση δεδομένων και Επιστήμη δεδομένων

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 01/10/2021

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 45

Ελάχιστη βαθμολογία: 69​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 04/10/2021 - 15:55
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 04/10/2021 - 15:59