Начало > Възможности за работа > Новини > Приемат се кандидатури: Финансови одитори – програма за младши специалисти в Европейската сметна палата

Приемат се кандидатури: Финансови одитори – програма за младши специалисти в Европейската сметна палата

С цел насърчаване на младежката заетост и привличане на талантливи наскоро дипломирани висшисти Европейската сметна палата стартира програма за младши специалисти, предлагаща договори за одитори с ограничена продължителност.

Сметната палата ще състави списък с успешно издържалите подбора одитори, на които може да бъде предложен договор като срочно нает служител (AD 6) на институцията, в зависимост от наличните длъжности и оперативните нужди.

Срок за подаване на кандидатури: 29 октомври 2021 г. в 12:00 ч. (на обяд) централноевропейско време.

Повече информация можете да намерите на страницата за свободни работни места 

 

Дата на публикуване : 12/10/2021 - 14:53
Дата на актуализацията : 15/10/2021 - 18:34