Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора - Юрист-лингвисти с български език (BG)

Резултати от подбора - Юрист-лингвисти с български език (BG)

Публикуване на резултатите в EPSO профилите на кандидатите: 15/10/2021

Приблизителен брой на кандидатите, поканени за участие в тестовете по превод: 55

Допускат се всички кандидати, които са издържали успешно теста(тестовете) и които отговарят на условията за допустимост.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 18/10/2021 - 10:37
Дата на актуализацията : 18/10/2021 - 10:57