Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Rezultati pristupnih testova - Pravnici lingvisti za bugarski jezik (BG)

Rezultati pristupnih testova - Pravnici lingvisti za bugarski jezik (BG)

Objava rezultata pristupnih testova na EPSO računima kandidata: 15/10/2021

Približan broj kandidata pozvanih na testove prevođenja: 55

U sljedeću fazu natječaja prolaze svi kandidati koji su koji su položili test (testove) i koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje.

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 18/10/2021 - 10:37
Datum zadnjeg ažuriranja : 18/10/2021 - 10:57