Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Resultat av tillträdesprov - Bulgariskspråkiga juristlingvister (BG)

Resultat av tillträdesprov - Bulgariskspråkiga juristlingvister (BG)

Publicering av resultaten av tillträdesproven i de sökandes Epsokonton: 15/10/2021

Ungefärligt antal sökande som kallas till översättningsproven: 55

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven kallas.

Referens: 
Publicerat den : 18/10/2021 - 10:37
Senaste uppdatering : 18/10/2021 - 10:57