Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора - Юрист-лингвисти с френски език (FR)

Резултати от подбора - Юрист-лингвисти с френски език (FR)

Публикуване на резултатите в EPSO профилите на кандидатите: 15/10/2021

Приблизителен брой на кандидатите, поканени за участие в тестовете по превод: 75

Необходим минимален резултат от тестовете за подбор, за да бъдете поканени за участие в тестовете по превод: 35​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 18/10/2021 - 10:57
Дата на актуализацията : 18/10/2021 - 11:00