Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Rezultati pristupnih testova - Pravnici lingvisti za francuski jezik (FR)

Rezultati pristupnih testova - Pravnici lingvisti za francuski jezik (FR)

Objava rezultata pristupnih testova na EPSO računima kandidata: 15/10/2021

Približan broj kandidata pozvanih na testove prevođenja: 75

Najmanji ukupni broj bodova koje kandidati moraju postići na pristupnim testovima da bi bili pozvani na testove prevođenja: 35​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 18/10/2021 - 10:57
Datum zadnjeg ažuriranja : 18/10/2021 - 11:00