Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора - Юрист-лингвисти с ирландски език (GA)

Резултати от подбора - Юрист-лингвисти с ирландски език (GA)

Публикуване на резултатите в EPSO профилите на кандидатите: 15/10/2021

Приблизителен брой на кандидатите, поканени за участие в тестовете по превод: 10

Допускат се всички кандидати, които са издържали успешно теста(тестовете) и които отговарят на условията за допустимост.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 18/10/2021 - 10:58
Дата на актуализацията : 18/10/2021 - 11:00