Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Γλωσσομαθείς νομικοί ιρλανδικής (GA)

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Γλωσσομαθείς νομικοί ιρλανδικής (GA)

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 15/10/2021

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που καλούνται στις δοκιμασίες μετάφρασης: 10

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 18/10/2021 - 10:58
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 18/10/2021 - 11:00