Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Γλωσσομαθείς νομικοί πολωνικής γλώσσας (PL)

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Γλωσσομαθείς νομικοί πολωνικής γλώσσας (PL)

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 15/10/2021

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που καλούνται στις δοκιμασίες μετάφρασης: 65

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία στις προκαταρκτικές δοκιμασίες για την πρόσκληση στις δοκιμασίες μετάφρασης: 34​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 18/10/2021 - 11:10
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 18/10/2021 - 11:11