Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Rezultati pristupnih testova - Pravnici lingvisti za poljski jezik (PL)

Rezultati pristupnih testova - Pravnici lingvisti za poljski jezik (PL)

Objava rezultata pristupnih testova na EPSO računima kandidata: 15/10/2021

Približan broj kandidata pozvanih na testove prevođenja: 65

Najmanji ukupni broj bodova koje kandidati moraju postići na pristupnim testovima da bi bili pozvani na testove prevođenja: 34​

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 18/10/2021 - 11:10
Datum zadnjeg ažuriranja : 18/10/2021 - 11:11