Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων - Διοικητικοί υπάλληλοι – Ανάλυση δεδομένων και Επιστήμη δεδομένων

Εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων - Διοικητικοί υπάλληλοι – Ανάλυση δεδομένων και Επιστήμη δεδομένων

Ο κατάλογος έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπό μας

Πληροφορίες σχετικά με τα θεσμικά όργανα που προσλαμβάνουν και τις σχετικές ποσοστώσεις θα βρείτε στη σελίδα του καταλόγου.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 22/10/2021 - 12:45
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 22/10/2021 - 12:45