Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от процедурата за подбор - Юрист-лингвисти с хърватски език (HR)

Окончателни резултати от процедурата за подбор - Юрист-лингвисти с хърватски език (HR)

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 03/11/2021

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 11

Минимален резултат: 179​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 04/11/2021 - 09:03
Дата на актуализацията : 04/11/2021 - 09:03