Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής - Γλωσσομαθείς νομικοί κροατικής γλώσσας (HR)

Τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής - Γλωσσομαθείς νομικοί κροατικής γλώσσας (HR)

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 03/11/2021

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 11

Ελάχιστη βαθμολογία: 179​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 04/11/2021 - 09:03
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 04/11/2021 - 09:03