Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора - Писмени преводачи с немски език

Резултати от подбора - Писмени преводачи с немски език

Публикуване на резултатите в EPSO профилите на кандидатите: 28/10/2021

Приблизителен брой на кандидатите, допуснати до следващия етап на процедурата за подбор: 160

Допускат се всички кандидати, които са издържали успешно теста(тестовете) и които отговарят на условията за допустимост.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 04/11/2021 - 12:24
Дата на актуализацията : 04/11/2021 - 12:25