Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Resultat av tillträdesprov - Finskspråkiga översättare

Resultat av tillträdesprov - Finskspråkiga översättare

Publicering av resultaten av tillträdesproven i de sökandes Epsokonton: 28/10/2021

Ungefärligt antal sökande som har gått vidare till nästa etapp i urvalsförfarandet: 105

Alla sökande som har klarat proven och uppfyller behörighetskraven går vidare.

Referens: 
Publicerat den : 04/11/2021 - 12:25
Senaste uppdatering : 04/11/2021 - 12:26