Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Μεταφραστές σουηδικής γλώσσας

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Μεταφραστές σουηδικής γλώσσας

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 28/10/2021

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που έγιναν δεκτοί/-ες στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επιλογής: 115

Γίνονται δεκτοί/-ες όλοι/-ες οι υποψήφιοι/-ες που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 04/11/2021 - 12:26
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 04/11/2021 - 12:29