Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора — първи етап - Администратори в областта на устойчивото селско стопанство и развитието на селските райони

Резултати от подбора — първи етап - Администратори в областта на устойчивото селско стопанство и развитието на селските райони

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 28/10/2021

Приблизителен брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 590

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 04/11/2021 - 12:57
Дата на актуализацията : 04/11/2021 - 13:14