Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Rezultati pristupnih testova – prva faza - Administratori u području revizije, inspekcije i evaluacije u vezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti hrane

Rezultati pristupnih testova – prva faza - Administratori u području revizije, inspekcije i evaluacije u vezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti hrane

Objava rezultata pristupnih testova (prva faza) na EPSO računima kandidata: node:field-epso-event-date:value:epso_short_date_only]

Približan broj kandidata koji prelaze u sljedeću fazu pristupnih testova (Probir talenata (Talent Screener)): node:field_epso_candidates_invited]

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 17/11/2021 - 12:52
Datum zadnjeg ažuriranja : 17/11/2021 - 12:52