Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Парламентарни разпоредители

Окончателни резултати от конкурса - Парламентарни разпоредители

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 22/11/2021

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 24

Минимален резултат: 124​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 23/11/2021 - 15:55
Дата на актуализацията : 23/11/2021 - 15:57