Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Κοινοβουλευτικοί κλητήρες

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Κοινοβουλευτικοί κλητήρες

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 22/11/2021

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 27

Ελάχιστη βαθμολογία: 120​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 23/11/2021 - 15:57
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 23/11/2021 - 15:57