Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Final results of the competition (addendum) - Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι

Final results of the competition (addendum) - Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι

Δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων της διαδικασίας επιλογής (προσθήκη) στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 06/12/2021

Αριθμός υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο: 153

Ελάχιστη βαθμολογία: 61​

Η προσθήκη στον κατάλογο θα δημοσιευθεί στον ιστότοπό μας εντός περίπου ενός μηνός από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων της διαδικασίας επιλογής στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 08/12/2021 - 15:25
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 08/12/2021 - 15:25