Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Final results of the competition (addendum) - Administratori s visokoškolskom diplomom

Final results of the competition (addendum) - Administratori s visokoškolskom diplomom

Objava konačnih rezultata postupka odabira (dopuna) na EPSO računima kandidata: 06/12/2021

Broj kandidata na popisu: 153

Najmanji ukupni broj bodova: 61​

Dopuna popisu objavit će se na našem portalu u roku od približno mjesec dana od objave konačnih rezultata postupka odabira na EPSO računima kandidata.

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 08/12/2021 - 15:25
Datum zadnjeg ažuriranja : 08/12/2021 - 15:25