Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Ειδικοί στο κεκτημένο του Σένγκεν

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Ειδικοί στο κεκτημένο του Σένγκεν

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών (πρώτο στάδιο) στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 21/12/2021

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που έγιναν δεκτοί/-ες στο επόμενο στάδιο των προκαταρκτικών δοκιμασιών (Αξιολογητής ταλέντου): 85

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 22/12/2021 - 08:33
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 22/12/2021 - 08:33