Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 13/01/2022

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού: 175

Αξιολογητής ταλέντου – ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 31

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 14/01/2022 - 12:32
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 14/01/2022 - 12:52