Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Članovi povjerenstva za odabir - Administratori u području europskog prava

Članovi povjerenstva za odabir - Administratori u području europskog prava

Napominjemo da su rad i odluke svakog povjerenstva za odabir povjerljivi te da je osobama koje nisu članovi povjerenstva zabranjen svaki pokušaj kontakta s članovima povjerenstva. Samo kandidati koji ostvaruju svoje pravo na žalbu mogu se (preko EPSO-a), pisanim putem i u skladu s postupcima utvrđenima u Općim pravilima otvorenih natječaja, obratiti predsjedniku povjerenstva za odabir.

Predsjednik

LE GLAUNEC Jean-Stéphane

Zamjenik predsjednika

AFONSO Margarida

DALPOZZO Luca

MEGALIDIS Dimostenis

Članovi

KARCZA Mariann

BALTA Maria

MATAIJA Mislav

VANGRIEKEN Kristian

CABACO Teresa

POREJSKI Jaroslaw

SIEJKA Aneta

RÖSSLEIN Ulrich

RODRIGUEZ SANCHEZ-TABERNERO Soledad

SEGNANA Olivier

MALASOMMA Chiara

DA COSTA Maria Da Graca

NEMITZ Paul

DE SOUSA CONCEIÇÃO Isabel

BELFY Elodie

DRIESSEN-REILLY Miriam

CHRYSSAFI Melpomeni

LIUDVINAVICIUTE Rita

MILLOT Pascal

MACAIONE Giuseppe

MALUSKOVA Zuzana

ALONSO Maria

BOBOL Gabriela

HOMEM Maria Do Rosario

STYLIANIDOU Nicole

CONSTANTINESCU Radu

GOGOLEWSKA Jowita

CIHLAR Milan

SKRZYPCZAK Wojciech

ALTMUTTER Marie-Luise

Zamjenici članova

N/A

 

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 14/01/2022 - 13:00
Datum zadnjeg ažuriranja : 22/02/2022 - 12:02