Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie - Administrátori v oblasti európskeho práva

Členovia výberovej komisie - Administrátori v oblasti európskeho práva

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

LE GLAUNEC Jean-Stéphane

Zastupujúci predseda

AFONSO Margarida

DALPOZZO Luca

MEGALIDIS Dimostenis

Členovia

KARCZA Mariann

BALTA Maria

MATAIJA Mislav

VANGRIEKEN Kristian

CABACO Teresa

POREJSKI Jaroslaw

SIEJKA Aneta

RÖSSLEIN Ulrich

RODRIGUEZ SANCHEZ-TABERNERO Soledad

SEGNANA Olivier

MALASOMMA Chiara

DA COSTA Maria Da Graca

NEMITZ Paul

DE SOUSA CONCEIÇÃO Isabel

BELFY Elodie

DRIESSEN-REILLY Miriam

CHRYSSAFI Melpomeni

LIUDVINAVICIUTE Rita

MILLOT Pascal

MACAIONE Giuseppe

MALUSKOVA Zuzana

ALONSO Maria

BOBOL Gabriela

HOMEM Maria Do Rosario

STYLIANIDOU Nicole

CONSTANTINESCU Radu

GOGOLEWSKA Jowita

CIHLAR Milan

SKRZYPCZAK Wojciech

ALTMUTTER Marie-Luise

Zastupujúci členovia

N/A

Referencia: 
Dátum publikovania : 14/01/2022 - 13:00
Dátum aktualizácie : 22/02/2022 - 12:02