Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar - Handläggare – EU-lagstiftning

Uttagningskommitténs medlemmar - Handläggare – EU-lagstiftning

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

LE GLAUNEC Jean-Stéphane

Ställföreträdande ordförande

AFONSO Margarida

DALPOZZO Luca

MEGALIDIS Dimostenis

Medlemmar

KARCZA Mariann

BALTA Maria

MATAIJA Mislav

VANGRIEKEN Kristian

CABACO Teresa

POREJSKI Jaroslaw

SIEJKA Aneta

RÖSSLEIN Ulrich

RODRIGUEZ SANCHEZ-TABERNERO Soledad

SEGNANA Olivier

MALASOMMA Chiara

DA COSTA Maria Da Graca

NEMITZ Paul

DE SOUSA CONCEIÇÃO Isabel

BELFY Elodie

DRIESSEN-REILLY Miriam

CHRYSSAFI Melpomeni

LIUDVINAVICIUTE Rita

MILLOT Pascal

MACAIONE Giuseppe

MALUSKOVA Zuzana

ALONSO Maria

BOBOL Gabriela

HOMEM Maria Do Rosario

STYLIANIDOU Nicole

CONSTANTINESCU Radu

GOGOLEWSKA Jowita

CIHLAR Milan

SKRZYPCZAK Wojciech

ALTMUTTER Marie-Luise

Ställföreträdande medlemmar

N/A

Referens: 
Publicerat den : 14/01/2022 - 13:00
Senaste uppdatering : 22/02/2022 - 12:02