Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Objasnenie: jazyk formulára prihlášky

Objasnenie: jazyk formulára prihlášky

V oznámení o výberovom konaní sa uvádza: „Online formulár prihlášky je k dispozícii v 24 úradných jazykoch EÚ. Uchádzači môžu vyplniť prihlášku v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ s výnimkou oddielu ,Talent Screener‘, ktorý sa musí vyplniť v druhom jazyku uchádzača.“

Potvrdzujeme, že na rozdiel od informácie uvedenej vo formulári prihlášky možno prihlášku vyplniť v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ. V druhom jazyku uchádzača sa musí vyplniť len oddiel Talent Screener.

Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Dátum publikovania : 03/03/2022 - 16:16
Dátum aktualizácie : 08/03/2022 - 21:04