Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Γραμματείς

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Γραμματείς

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 07/03/2022

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 310

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 11/03/2022 - 18:06
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 11/03/2022 - 18:06